Slavnostní zahájení Vyšehraní 26. května 2024

Slavnostní zahájení festivalu divadla a hudby Vyšehraní neděle 26. května 2024  / 18.00

Večer s podtitulem: „Proč bychom se netěšili“

A nás velmi těší, že ani v letošním roce jsme nezapomněli na pomoc těm, kteří ji potřebují. Ze vstupenek za tento kulturní večer finančně podpoříme Nadaci Jedličkova ústavu. Můžete se tak těšit na program sestavený z tvorby třech zásadních hudebníků naší země různých generací. Vyšehraní všem současným umělcům děkuje za vstřícný přístup k této charitativní akci.
I pan Bedřich Smetana by byl jistě rád a dík tedy patří hercům Divadla Jedeme k vám za interpretaci jeho díla. To platí s plnou měrou i o panu Karlu Hašlerovi, jehož odkaz dále nese staropražská kapela Hašlerka, která ochotně přijala pozvání s možností přispět na dobrou věc, k čemuž se přidal i Štěpán Kojan, frontman skupiny Keks.
Vážíme si toho.
Přispějte i vy, bude vás pak program o to více těšit!

„Proč bychom se netěšili“ – Divadlo Jedeme k vám
Nevěsta prodaná, co ji složil Smetana,
Staropražská Hašlerka a kapela Bárka – violoncellista Pavel Barnáš SOČR
a harfenistka Ivanka Pokorná – orchestr ND a s nimi Štěpán Kojan.

Po celou dobu festivalu bude v areálu vozík, kam můžete i mimo zahajovací koncert libovolně přispět.