Za zážitkem s Vyšehraním

I v letošním roce pomůže festival divadla a hudby VYŠEHRANÍ Nadaci Jedličkova ústavu, která by chtěla získaným finančním příspěvkem podpořit Zážitkový klub zdravotně postižené mládeže „Za zážitkem“.
Ten umožňuje dětem a mladým lidem s postižením užívat si život jako ostatní pomocí zážitků na horách, ve vzduchu i na vodě. Pořádá různé zážitkové programy, připravuje akce pro malé školní skupiny, aktivujeme rodiny dětí s handicapem a pomáhá jim na základě společných prožitků se začleněním do společnosti. Stejné poslání má i naše Nadace. Letos členové klubu vyrazí společně s 15 klienty Jedličkova ústavu a škol na tradiční vodácký tábor, který je určený především pro děti a mládež s tělesným nebo kombinovaným postižením – tedy pro děti, které se většinou pohybují na vozíku. Cílová částka je 50 000 Kč a umožní nákup potřebného campingového vybavení, stanů a pronájem lodí. Pokud se naše očekávání prostřednictvím pomoci diváků Vyšehraní naplní, čeká na děti společné splutí řeky, nácvik vodáckých dovedností, spaní ve stanech a poznávání okolí i nových kamarádů. Tábor je navíc ideální zkouškou samostatnosti a soběstačnosti ve ztížených podmínkách, ale i velmi dobrou příležitostí k posilnění dovedností a rozvoji osobnosti. Děti si navíc odnášejí i nezapomenutelné zážitky !

Tým Nadace Jedličkova ústavu děkuje Márty, pořadatelům Vyšehraní
a všem návštěvníkům festivalu za podporu !