„ BĚŽÍME JAK UMÍME “ sport na Vyšehraní

Vyšehradský závod pro seniory, dospělé a rodiny s dětmi…

V rámci doprovodného programu,
podpory volnočasových a sportovních aktivit pro širokou veřejnost
a především pro fanoušky festivalu divadla a hudby Vyšehraní 2017,
jsme pro vás připravili sportovní akce s názvem
„ BĚŽÍME JAK UMÍME “.

PROTÁHNI TĚLO - BĚŽ A VYHRAJ PARÁDNÍ CENY!!!

/ 5.5. 2017 / 12:00 SENIOŘI  Kategorie A
PREZENTACE a PŘIHLÁŠENÍ k běžeckému závodu do 11:30 hodin

/ 5.5. 2017 / 17:00 DOSPĚLÍ  Kategorie B
PREZENTACE a PŘIHLÁŠENÍ k běžeckému závodu do 16:30 hodin

Ne / 7.5. 2017  / 13:00 RODINY S DĚTMI
- DVOJICE /dítě + dospělý /  Kategorie C
PREZENTACE a PŘIHLÁŠENÍ k běžeckému závodu do 12:30 hodin

AKTUÁLNÍ NOVINKA:

Kdo nestihne v pátek 5.5. rozběh od 17:00 hodin... přidáváme druhou možnost startu a to od 19:00 hodin !!!

CENA REGISTRACE:

Startovné činí online 200 Kč na místě 250 Kč.
Děti do 15 let, důchodci od 70 let a děti z dětských domovů ZDARMA.
V ceně je zahrnuto: Startovací číslo (bude přiděleno na místě),
voda, mapka a zdravá svačinka, vstup na kulturní program

MÍSTO ZÁVODU:  AREÁL NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY VYŠEHRAD

START:  LETNÍ SCÉNA

DÉLKY TRAŤÍ:
Kategorie A:  trať cca  2 km
Kategorie B:  trať cca  5 km
Kategorie C:  trať cca  2 km

INFO:

PŘIHLÁŠKU ZAŠLETE NA ADRESU:  vysehranibeh2017@gmail.com

PLATEBNÍ PODMÍNKY:
Termín platby do 3. 5. 2017 do 24:00 hodin.
Na číslo účtu:  115-4256930277/0100
Variabilní symbol: RODNÉ ČÍSLO

Registrace je platná až po zaplacení startovného !

KONTAKTNÍ OSOBA ZÁVODU:
Karolína VALENTOVÁ
Email: vysehranibeh2017@gmail.com
Tel.:  777  786  417

CENA PRO VÍTĚZE – kategorie A / B / C

Carton Cajon
Cajon (kachon) je tradiční latinskoamerický buben,
taková bedýnka, na které obkročmo sedíte, houpete se a bubnujete.

carton_cajon

 

Restaurace Srdcovka
6 neomezených snídaní pro dva v restauraci Srdcovka
platí i o víkendech

 

srdcovka_restaurant_cafe

CENA PRO 2. a 3. místo – kategorie A / B / C

volná vstupenka na 1.představení
festivalu Vyšehraní 2017
- dle vlastního výběru

CENA PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY ZÁVODU – kategorie A / B / C

vstup na kulturní program zdarma:

Pá / 5.5. / 15:00 „Eva tropí hlouposti“
Divadelní spolek Hamlet

Ne / 7.5. / 15:00 Dětský sbor Sejkorky a Dušan Vančura
Workshop pro děti: výroba skleněných vitráží a šperků

PRAVIDLA:

 1. Závody jsou pro všechny věkové kategorie. Za závodníky mladší 18 let odpovídá vždy doprovod (starší 18 let).
 2. Každý účastník se účastní závodu na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost.
 3. Účastník akce potvrzuje, že se akce může zúčastnit pouze za podmínky, že nebude požívat omamných nebo psychotropních látek včetně léků se stejnými nebo podobnými účinky. Dále potvrzuje, že jeho zdravotní stav odpovídá náročnosti akce a je schopen akci bez újmy na svém zdraví absolvovat.
 4. Běžci jsou povinni řídit se platnými předpisy a nařízeními pro provoz na komunikacích, po kterých vede trať závodu.
 5. Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 6. Běží se za každého počasí, ale pořadatel si vyhrazuje právo závod zrušit. Například s ohledem na krajně nepříznivé povětrnostní podmínky
  (zejména tuhý mráz). Termín závodu je nahrazen nebo je startovné vráceno v plné výši.
 7. Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.
 8. Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.
 9. Měření času probíhá ruční metodou. Pro vyhodnocení závodu je určující čas naměřený pořadatelem.
 10. Běžci musí mít startovní číslo připnuté viditelně během celého závodu (nelze přes něj oblékat další vrstvy oblečení, apod.)
 11. Závodník, který si zkrátí trať, bude diskvalifikován a může mu být odepřena účast v dalších závodech.
 12. Fotografie účastníků závodů mohou být vystaveny na webu a sociálních sítích.
 13. Pořadatel zajistí místo na převlečení, pořadatelskou službu, zázemí s prodejním stánkem občerstvení
 14. A ceny pro první tři z každé kategorie.
 15. Souhlasím s výše uvedenými podmínkami a pravidly běhu Běžíme, jak umíme na Vyšehradě.