Česká televize odvysílala

Česká televize odvysílala

Z metropole - Reportážní týdeník věnovaný hlavnímu městu.

Praha v komunální problematice, ale také jako kulturní fenomén. Praha jako architektonický unikát, ale také milionové velkoměsto. Vše o dění v metropoli -- služby, informace, doprava, pozvánky, postřehy, kritika i chvála. Odpovědný redaktor Petr Sojka.