Děkujeme partnerům festivalu Vyšehraní 2016

 

logo_lobkowicz_2015

logo_pha

 

 

centralplast

logo_profirental

logo_beat_radio_2015

regina_region

regina_dab

hasicska_vzajemna_pojistovna

logo_sai_2015

csob_pojistovna

logo_dsc

logo_wallstudiopictures

logo_fores_2015

logo_laryba

slavia_pojistovna

logo_slov_institut

logo_krecek

logo_becherovka

logo_autolamp_2015

podzimek_120

logo_lego

logo_asport_2015

logo_tan_skola