Zvíkovský rarášek / Út / 26.5. / od 19:30

Studenti Pražské konzervatoře uvádí

"Zvíkovský rarášek" komická opera o jednom jednání.
Účinkují studenti 5. a 6. ročníku  pěveckého oddělení Pražské konzervatoře

Jde o jednoduchý anekdotický příběh, na jevišti účinný a vtipný.
Novák, vzdělaný a duchaplný umělec, jistě dobře chápal v čem je silná stránka
literární předlohy.
V pěveckých partech vycházel důsledně z deklamace textu, takže místo zpěvu,
místo náznaku kantilény pracoval s nepřetržitým recitative.

Text: Ladislav Stroupežnický
Režie a scénická realizace:
Gustav Skála
Hudební nastudování a klavírní doprovod:
Tomáš Hála
Pedagogická spolupráce:
Kateřina Iváková

zvikovsky_rarasek_pr